"Pieredzē un sadraudzībā ir spēks"

Pumpurs_midi_ar_malam.png
ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg

Projekta mērķis ir celt skolēnu pašvērtējumu, veidot ciešāku sadarbību un attīstīt personības izaugsmi, iepazīt sociālo uzņēmējdarbību, kas dalībniekus pilnveidos sociālas atbildības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • Sadraudzības pasākums

  • Pieredzes izpētes braucieni

  • Karjeras un personības izaugsmes aktivitāte

Mērķa grupa ir 20 skolēni, no kuriem 10 mācās Rūjienas vidusskolā un 10 Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”. Aktivitātēs tiks iesaistīti 6 PMP riska skolēni.  Jaunieši pakļaujas PMP riskam dēļ sociālās distancēšanās dažādu personīgo iemesli dēļ – uzvedība, sociālās problēmas ģimenē, veselības problēmas, konflikti ar klasesbiedriem, skolotājiem un vecākiem. Pēc dalības projektā dalībniekiem būs uzlabojušās komunikācijas prasmes un sevis apzināšana, iegūtā pieredze sociālos uzņēmumos, Veikta sevis apzināšanās un izvērtētas savas iespējas būt veiksmīgam uzņēmējam, vienlaikus padarot pasauli labāku.

Projektu īsteno Jauniešu organizācija "Ligzda" sadarbībā ar Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” , Rūjienas vidusskolu no 01.09.2020 -31.03.2020, līguma nr. RNP/14-3-20/20/42 (ID 261).

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Pieredzē un sadrauzībā ir spēks(5).jpg
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos

press to zoom
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos

press to zoom
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos

press to zoom
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos
pieredzes apmaiņas pārgājiens Burtniekos

press to zoom
1/17