top of page
"Strukturētais dialogs Rūjienas novadā"

Projekta mērķis ir nodrošināt Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem Vidzemes plānošanas reģionā, Rūjienas novadā.

Galvenās aktivitātes: vietēja līmeņa konsultācijas starp pašvaldības politikas veidotājiem un jauniešiem (vecuma grupā no 13 – 25 gadiem) “Kafija ar politiķiem” un jauniešu forums Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eirpā-kas tālāk?” ar mērķi izstrādāt jaunatnes jomas rekomendācijas novada, nacionāla mēroga un Eiropas līmenī. Rekomendāciju izstrāde veicinās Rūjienas novada ilgtspēju un attīstību jaunatnes jomā.

Projekta rezultātā: izstrādāti Rūjienas novada jauniešu priekšlikumi poltitikas attīstībai vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas no 15.11.2017 – 20.02.2018.

Rūjienas novada pašvaldība īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5. apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros.

Projekta nr. 2-25/47

Forums
IMG_3934
IMG_3899
IMG_3858
IMG_3826
IMG_3870
IMG_3537
IMG_3646
IMG_3572
IMG_3558
IMG_3547
IMG_3696
IMG_3640
IMG_3575
IMG_3550
IMG_3614
IMG_3603
IMG_3669
IMG_3676
IMG_3715
Mountain Lake
Beach Huts
Ferris Wheel
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes
bottom of page