"Sporta gars"

Pumpurs_midi_ar_malam.png
ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg

Projekta “Sporta gars” mērķis ir veicināt jauniešu vidū fiziskās aktivitātes un veidot komandu, kas būtu ieinteresēta veidot sporta pasākumus Rūjienas jauniešiem. Projekta galvenās aktivitātes ir:

  1. 2 dienu komandas veidošanas aktivitātes, kurās jaunieši apgūs prasmes sport pasākumu organizēšanā un darba plānošanā, iepazīs komandu un mācīsies būt komandā pieņemot līdzās esošos komandas biedrus.

  2. Volejbola/frisbija turnīrs, kurā jaunieši apgūs 2 dienu sporta spēļu rīkošanas prasmes, sadarbību ar vietējiem užņēmējiem, iestādēm un kaimiņu novadu jauniešiem.

  3. Izzini Burtnieku noslēpumu – jaunieši dosies 2 dienu pārgājienā gar Burtnieka ezeru un iepazīs līdzsvara vingrojumus uz SUP dēļiem, izdzīvošana dabā un būšana ar sevi būs šīs aktivitātes galvenais virziens.

  4. Organizatoru grupas tikšanās un izzinošie velobraucieni – jauniešu darba grupa veidos velomaršrutus Rūjienā un organizes velobraucienus vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar PMP risku, kas mācās Rūjienas vidusskolā vai kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Rūjienas novads, kuri ir pakļauti sekojošiem PMP riskiem:  viens vecāks, vecāku atkarības, jaunieši paši vai vecāki vai radinieki slimo, vecāki ir ilgstošā prombūtnē, jaunieši kuriem ir sarežģīti materiālie apstākļi, kuri pieskata brāļus un māsas, kuriem mājās nav pieejams internets, pienākumi mājās, kas traucē mācībām, kā arī jaunieši, kuriem ir problēmas komunikācijā gan skolā, gan ģimenē, tajā skaitā vardarbība, konflikti ar vienaudžiem vai pedagogiem, problēmas savas identitātes meklējumos, kas izraisa konfliktus skolā un ģimenē. Aktivitāšu mērķa grupa ir 20 jaunieši, no kuriem vismaz 5 ir PMP riska grupas jaunieši. Pārējie dalībnieki ir jaunieši kuri mācās Rūjienas vidusskolā  vai kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rūjienas novads, bet kuri neietilpst PMP riska kategorijā.

Projektu īsteno Biedrība "Rūjienas sporta klubs" sadarbībā ar Rūjienas vidusskolu no 15.05.2021 -31.08.2021, līguma nr. RNP/14-3-20/20/43 (ID 262).

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Rūjienas sporta klubs