top of page

Diennakts nometne

"Rūjas dadzis 2023"

Diennakts nemetne "Rūjas dadzis 2023" notika 2023.gada 14-18. augustam, Ēveles izaugsmes centrā, Ēveles pagastā, Valmieras novadā. Nometnē piedalījās 32 bērni un jaunieši no Latvijas un Ukrainas, kas mācās Latvijas izglītības iestādēs no 1 - 12 klasei.

Nometnes mērķis tika sasniegts, kopā piedalījās 32 bērni un jaunieši vecumā no 1.klases līdz 7 klasei. Nometnē iesaistījās 6 Ukrainas jaunieši, kas šobrīd dzīvo Latvijā. Nometnes aktivitātes palīdzēja socializēties, iepazīt atšķirīgas vides, dabas vērtības, caur komunikācijas un sadarbības aktivitātēm tika iegūti jauni draugi un veidota savstarpējo komunikāciju, pilnveidotas latviešu valodas prasmes un iepazītas dažādas kultūras iejūtoties citu tautību sajūtās, pilnveidota fiziskā forma un apgūta prasme izvērtēs veselīga dzīvesveida nepieciešamību savas personības izaugsmei. Nometnē “Rūjas dadzis 2023” piedalījās bērni un jaunieši, kas dzīvo Valmieras novadā un Ukrainas valsts piederīgie, kas šobrīd uzturas Latvijā un apgūst izglītību klātienē vai attālināti. Nometnes dinamika tika veidota tā, lai vecākie dalībnieki veidotu ciešāku saikni ar jaunākajiem un apgūstot komunikācijas prasmes spētu palīdzēt viens otram un sniegt atbalstu, lai kopīgi kā grupa sasniegtu vienotus mērķus. Aktivitātes ir paredzētas diennakts nometnei 5 dienu garumā katru dienu veltot kādam konkrētam mērķim:

  1. Iepazīšanās, socializēšanās, savstarpējā komunikācija, vides un dabas vērtību iepazīšana apkārtējā vidē caur neformālās izglītības aktivitātēm;

  2. Izbrauciens pie dabas uz Burtnieku ezeru, pārgājiens, apgūstot SUPošanas prasmes un āra kopīgās spēles pie ūdens un ūdenī;

  3. Sporta aktivitātes komandās nodrošinot fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu kopā ar uztura speciālistu;

  4. Komunikācija, saruna, dialogs, sociālie mēdiji, filmu veidošana un fotogrāfijas, kas atklāj personību;

  5. Mākslas diena palīdzēs bērniem un jauniešiem izpausties caur emocijām un krāsām un papildinās valodas prasmes, kur Ukraiņu bērni mācīs latviešu bērniem savas valodas specifiku un ukraiņu bērniem būs iespēja izzināt vairāk par latviešu valodas vārdu bagātību, komandu sacensība un nometnes noslēgums.

Aktivitātes notika latviešu valodā, bet bērniem kuriem vēl ir grūtības pilnībā saprast uzdevumus tika nodrošināts atbalsts ar tulkošanu un kopīgu valodas apgūšanu. Nometnes uzdevums bija palīdzēt bērniem izprast iekļaušanas nozīmi un būt pēc iespējas vairāk iecietīgiem pret atšķirīgo un sev nezināmo. Uzsvars tika likts uz latviešu valodu, lai ukraiņu bērniem būtu iespēja pēc vairāk dzirdēt un mācīties latviešu valodu.

Nometne "Rūjas dadzis LV-UKR" tika īstenota ar Valsts budžeta līdzekļiem programmā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”,  īstenoja Rūjienas jauniešu centrs", līguma nr. 09.6992/7.4.6/22/251

bottom of page