top of page
sif-logo.jpg

"7 gaismas stari"

7gaismas_stari_aimc.jpg

Biedrība “Attīstības un inovācijas mācību centrs” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no 2022. gada 2. maija līdz 30. septembrim  īsteno projektu "7 gaismas stari". Projekta mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Valmieras novada Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem, Ogres novada iedzīvotājiem, kā arī Valmieras SOS bērnu ciematā.

 

“7 gaismas stari” ir meistardarbnīcu kopums mākslinieces, animatores un režisores Daces Liepas vadībā, kā rezultātā taps bērnu un ģimeņu veidota animācijas filma. Meistardarbnīcās piedalīsies 7 dažādu kopienu  ģimenes. Katrai kopienai ir savs koordinators un mākslinieki, kuri kopā ar dalībniekiem darbojas radošajās meistardarbnīcās. Katrā no kopienām notiks animācijas, ēnu teātra un mākslas meistarklases. Katra kopiena organizē vienu sportisku, radošu vai izzinošu aktivitāti, kas to īpaši raksturo. Aktivitātēs aicināti piedalīties pārējo kopienu dalībnieki. Projekta radošajās daļā apvienojas ēnu teātris ar animāciju, veidojot kopīgu gaismas, attēla un mūzikas sinerģiju kā rezultātā katra iesaistītā kopiena izveido 2,5 minūtes filmiņu, kas savukārt apvienojas vienotā veselumā 17,5 minūšu kopfilmā.

Filmas “7 gaismas stari” montāžas ritms tiks veidots tā, ka katrai no kopienām, kas piedalās, būtu iespēja   “izgaismot” kādu no  7 nedēļas dienām: Ramatā devīze - pirmdiena, Ķoņos devīze – otrdiena, Ogrē devīze – trešdiena, Valmierā devīze – ceturtdiena, Mazsalacā devīze – piektdiena, Vērsī devīze – sestdiena, Rūjienā devīze – svētdiena.

An­drejs Tar­kov­skis reiz tei­cis: “Ani­mā­ci­ja ir vis­pil­nī­gā­kais ki­no žanrs, jo tās ie­spē­jas ra­dīt sa­vu uni­kā­lu pa­sau­li ir ne­iz­sme­ļa­mas”.

Pieteikšanās veidlapa darbnīcām tiks publicēta divas nedēļas pirms katras kopienas darbnīcu norises. Sekojiet informācijai  projekta “7 gaismas stari” mājas lapā: https://7gaismasstari.mozellosite.com/

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta sadarbības partneri: Valmieras novada pašvaldība, Mazsalacas vidusskola, Jauniešu organizācija "Ligzda", Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija, Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēka Mazsalacas pilsētas bibliotēka, biedrība "Projektu darbnīca kopienām", Ogres Centrālā bibliotēka.

 

Ķersim mirkļus un satiksimies pašu radītajā pasakā!

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Vītoliņa

projekta vadītāja

biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs”

ieva.vitolina@aimc.lv

m.t. 29215073

bottom of page