top of page
"Music technology as instrument for youth employment"

 

 

"Music technology as instrument for youth employment" projekta ideja radās jauniešu grupai, kas jau 2 gadus darbojas ar mūziku Rūjienā, pēc DJ apmācībām, kas tika īstenotas caur Valsts izglītības programmu. Iegūtās zināšanas ļauj jauniešiem sniegt nozīmīgu ieguldījumu skolas un pilsētas dzīvē sabiedriskajos pasākumos, bet lai uzstātos un piedāvātu savus mūzikas žanrus citām pilsētām,
jauniešu pasākumiem un skolu sadarbībai, jauniešiem aktuāla tēma bija turpināt apgūt jaunas zināšanas un nodot šīs zināšanas jauniešiem, kas turpinās DJ aktivitātes. Izmantojot Erasmus+ programmas iespēju sadarbībā ar Itālijas projekta partneri 2017/2018 gadā jaunieši apguva WEB Radio veidošanu, ko ir ļoti aktuāli popularizēt un iedzīvināt vietējo jauniešu vidū. ŠĪ projekta īstenošana palīdzēja jauniešiem kopīgi darboties un apgūt uzņēmējdarbības principus gan kā DJ, gan kā WEB radio runātājiem, pasākumu atskaņotājiem, kas uzlabos jauniešu iespējas uzsākt uzņēmējdarbību jau studiju laikā, kas ir aizraujošs un tuvs jauniešu dzīves stilam, jo ar mūziku
šodien jaunieši mostas un iet gulēt. Jau iepriekš īstenotās jauniešu apmaiņas Rūjienā ir likušas jauniešiem aizdomāties un mainīt savu dzīves uztveri un attieksmi pret nākotnes iespējām. Jaunieši ir novērtējuši, ka iegūtā pieredze jauniešu apmaiņu programmās ir devusi iespēju veiksmīgāk atrast darbu vasaras periodā un iespējas piedāvāt savas zināšanas vietējiem uzņēmumiem vai organizācijām, izglītības iestādēm. Šim projektam ir izvirzīti divi mērķi: 1) uzņēmējdarbības mācīšanās - uzņēmējdarbības izglītība un 2) Darba tirgus jautājumi, t.sk. profesionālā orientācija / jauniešu bezdarbs Projekta uzdevums ir veicināt jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību mazinot bezdarba risku, jau laicīgi piesaistot jauniešus mūzikas procesam, kas veicinās jauniešu līdzdarbošanos un profesionālo orientāciju nākotnē. Projekta galvenās aktivitātes tika plānotas, lai jaunieši iepazītos ar uzņēmējdarbību un dalītos savā savstarpējā pieredzē strādājot pie uzņēmējdarbības idejām, vadot un apskaņojot pasākumus, kā arī jauniešiem, kas vēl tikai ar mūziku vēlas nodarboties, sniegtu pirmās iemaņas un prasmes darbā ar mūziku. Īstenojot paredzētās aktivitātes tiks izmantotas neformālās izglītības metodes - darbs grupās, "mācies darot," spēles, lomu spēles, uzņēmējdarbības aktivitātes, tikšanās ar vienaudžiem profesionāļiem. Mobilitātes laikā jauniešiem bija iespēja apzināties savas iespējas darba tirgū vietējā līmenī un starptautiskā. Aktivitāšu laikā jauniešiiem tika dota iespēja pašiem veidot programmas gaitu, lai iepazīstinātu jauniešus ar savu valsti, dažādu valstu kultūru un arī apgūs prasmi pārstāvēt savu valsti. Jauniešu apmaiņas norise paplašināja jauniešu skatu uz pasauli un veicināja aktīvu līdzdalību un uzņēmīgumu, kas mūsdienās jauniešiem ir ļoti pasīvs. Izvēlētās aktivitātes bija pārdomātas, lai pēc iespējas vairāk jauniešiem būtu jāpavada laiks ārā svaigā gaisā un aktīvi jādarbojas. Diskusijas, pieredzes apmaiņa un kultūras apmaiņa lauza stereotipus, kas radušies daudzu gadu garumā. Rūjienas jauniešiem ir vajadzība iepazīt uzņēmējdarbības iespējas, izmantojot mūziku, kas paver plašākas iespējas piedāvāt savus pakalpojumus vietējai sabiedrībai un citiem pasākumiem. Personības attīstība ir atkarīga no jauniešu līdzdalības, ieinteresētības, spējas uzņemties iniciatīvu un radošuma. Pēc šī projekta jaunieši būs ieguvuši jaunu redzējumu par iespēju sasniegt personīgi izvirzītos mērķus, apzinoties savas līdera spējas uzsākt jauniešu uzņēmējdarbību un samazināt bezdarba līmeni pilsētā, valstī un jauniešu vidū kopumā.

Projektā piedalījās 35 jaunieši un 5 grupu līderi no Itālijas (Associazione Attiva-Mente), Turcijas(Amasya Sabuncuoglu Serefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Latvijas(Jauniešu organizācija "Ligzda"), Ukrainas(NGO "Non-formal education for youth"), Bulgārijas(OPEN SPACE FOUNDATION)

Projekta nr. 2017-3-LV02-KA105-001818

erasmus-logo1-e1416711118615.jpg
bottom of page