top of page

Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs

valstsjaunatnesprogramma-logo_krasains.j
_vienkarss_bez_laukuma_rgb_bez_fona.jpg
Rūjienas jauniešu centrs

Rūjienas multifunkcionālais jauniešu centrs 2019 gadā no 1.03.3019 - 1.10.2019 īsteno projektu "Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs" Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.6. apakšsadaļas "Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai" ietvaros. Projekta nr. 2-25/49(2-23/242)

Īsumā par projektu - "Projekta mērķis ir attīstīt mobilā darba ar jaunatni Rūjienas novadā, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur darbs ar jaunatni tiek veikts neregulāri.

Galvenās aktivitātes: Situācijas izpēte Rūjienas novada 4 pagastu centros – Vilpulkā, Jeros, Ipiķos un Lodē. Atbilstoši izpētes rezultātiem īstenot mobilo jaunatnes darbu Jeru un Vilpulkas pagastos, nodrošinot regulāras un plānotas aktivitātes jauniešiem iespējami tuvu dzīvesvietai, no maija līdz augustam reizi 2 nedēļās. Noslēgumā veikt centru darbības sasniegto rezultātu izvērtēšanu un iegūtos secinājumus prezentēt Rūjienas vidusskolas 7-8.klases skolēniem un pašvaldības pārstāvjiem.

Projekta rezultātā: tiks aizsākts regulārs un sistemātisks darbs ar jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem Rūjienas novada pagastu centros, kas ļaus veikt izpēti un iegūt secinājumus par mobilā darba sistēmas izveidi, nodrošinot jauniešiem pilnvērtīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskajā dzīvē."

Projekta kopējās izmaksas sastāda 6057,67EUR, no kurām valsts finansējums sastāda (100,00%) un Rūjienas novada pašvaldības priekšfinansējums 10 % apmērā.

bottom of page