top of page

"Pieredzē un sadraudzībā ir spēks"

Pumpurs_midi_ar_malam.png
ESF___IKVD_logo_ansamblis.jpg

Projekta mērķis ir celt skolēnu pašvērtējumu, veidot ciešāku sadarbību un attīstīt personības izaugsmi, iepazīt sociālo uzņēmējdarbību, kas dalībniekus pilnveidos sociālas atbildības jomā.

Galvenās aktivitātes:

 • Sadraudzības pasākums

 • Pieredzes izpētes braucieni

 • Karjeras un personības izaugsmes aktivitāte

Mērķa grupa ir 20 skolēni, no kuriem 10 mācās Rūjienas vidusskolā un 10 Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”. Aktivitātēs tiks iesaistīti 6 PMP riska skolēni.  Jaunieši pakļaujas PMP riskam dēļ sociālās distancēšanās dažādu personīgo iemesli dēļ – uzvedība, sociālās problēmas ģimenē, veselības problēmas, konflikti ar klasesbiedriem, skolotājiem un vecākiem. Pēc dalības projektā dalībniekiem būs uzlabojušās komunikācijas prasmes un sevis apzināšana, iegūtā pieredze sociālos uzņēmumos, Veikta sevis apzināšanās un izvērtētas savas iespējas būt veiksmīgam uzņēmējam, vienlaikus padarot pasauli labāku.

Īstenots:

Projekta mērķis tika sasniegts, skolēnu starpā veidojās ciešākas saiknes un tika veicināta pašvērtējuma celšanās, tika veidota ciešāka sadarbība un attīstīta personības izaugsme, iepazīti dažādi uzņēmējdarbības veidi un iegūtas zināšanas par ideju ģenerēšanu un to virzīšanu zu mērķu sasniegšanu, kā arīskolēniiepazinās ar darba intervijas prasmēm. Dalībnieki pilnveidoja izpratni par sociālo atbildību un sadarbības nozīmi.

 1. 01.10.2020-02.10.2020., Sadraudzības pasākums Rūjienas un Ķekavas jauniešiem

 2. 25.05.2021, Pieredzes izpētes brauciens SUA Dabas zirgi

 3. 02.06.2021, Pieredzes izpētes brauciens SIA “Barboleta” un Brīvdienu māja

 4. 09.06.2021, Pieredzes izpētes brauciens SIA "pesto.lv"

 5. 16.06.2021, Pieredzes izpētes brauciens SIA Paipusu parks

 6. 28.06.2021, Pieredzes izpētes brauciens  zīmols “Benediktu piena aitas”, SIA pieturvieta, kafejnīca “Pieturi Liepā”

 7. 1.07-2.07.2021 Sadraudzības pasākums atskats uz iegūto uzņēmējdarbības pieredzi, Ķekava un Rūjiena tiekas Burtniekos

 8. 11.10.2021 "Veiksmīga karjera darot savu sirds lietu", Rīgas iela 30, Rūjiena

 9. .10.2021. "Gatavošanās darba intervijai "

Projektu īsteno Jauniešu organizācija "Ligzda" sadarbībā ar Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” , Rūjienas vidusskolu no 01.09.2020 -31.11.2021, līguma nr. RNP/14-3-20/20/42 (ID 261).

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Pieredzē un sadrauzībā ir spēks(5).jpg
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
5390b5fb-5837-410f-a94e-2688969c5da5.JPG
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
1/2
IMG_20211011_143239974
press to zoom
IMG_20211011_143215392
press to zoom
IMG_20211011_134025860
press to zoom
IMG_20211011_133958746
press to zoom
IMG_20211011_143204487
press to zoom
IMG_20211011_133941689
press to zoom
1/1
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
Pieredze un sadarbiba ir speks
press to zoom
IMG_20210702_140210
press to zoom
IMG_20210702_122625
press to zoom
371fe637-aa64-4569-85d6-e17d561a3d6e.JPG
press to zoom
80e1ede5-26ef-407b-b7fd-0d5a987b0e19.JPG
press to zoom
684e7f2d-c5ae-4b88-8bce-8d1cb1c0799f.JPG
press to zoom
5390b5fb-5837-410f-a94e-2688969c5da5.JPG
press to zoom
f08049e0-e83d-43b5-8366-4bb7e72a26e7.JPG
press to zoom
1/3
bottom of page