top of page

VILPULKAS DIENAS NOMETNE (17.-21.08.2020)

ES_fondi

Projekta “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

bottom of page