top of page
_vienkarss_bez_laukuma_rgb_bez_fona.jpg

"Atšķirīgais vieno"

valstsjaunatnesprogramma-logo_krasains.j

Projekta mērķis īstenot aktivitātes, kas sniegs atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām iekļauties sabiedrībā un sekmēs to aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs līdzdarbojoties ar aktivitātēs iegūto prasmju pielietošanu. Aktivitātēs satieksies jaunieši no Valmieras un Aizkraukles novada, kas palīdzēs jauniešiem, kas dzīvo dažādās Latvijas vietās rast kopīgās vērtības.

Mērķa grupa ir Valmieras novadā un Aizkraukles novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuri ikdienā saskarās ar dažādām grūtībām ierobežoto iespēju dēļ. Projektā tiks iesaistīti jaunieši kuriem ir šādas ierobežotas iespējas: fiziska invaliditāte, mācīšanās grūtības, ekonomiskie šķēršļi, kultūru atšķirības, veselības problēmas, sociālie šķēršļi un ģeogrāfiskie šķēršļi. Lai tās mazinātu un palīdzētu jauniešiem iekļauties vietējā sabiedrībā un rastu kontaktu ar saviem vienaudžiem līdzdarbojoties savas vides veidošanā projektā paredzētas sekojošas aktivitātes:

  1. “Kā es varu komunicēt” – jaunieši apgūs komunikācijas prasmes, mēģinās iekāpt “otra kurpēs”, lai rasots priekštats par savu attieksmi pret apkārtējo vidi un sabiedrībā sastopamajām tolerances trūkuma problēmām.

  2. “Mana dzīves spēle” – caur improvizācijas teātra metodi, jaunieši izspēlēs dažādas dzīves situācijas un mēģinās atrast savas personības vērtības, pozitīvo dzīves virzību un tiks celta dalībnieku pašvērtējums.

  3. “Es pieņemu izaicinājumu”- 2 dienu pārgājiens jauniešu emocionālās saiknes stiprināšanai, apgūs jaunas prasmes izmantojot vides piedāvātos resursus, komandā mācīsies būt izpalīdzīgi, sniegt viens otram atbalstu aktivitāšu uzdevumu veikšanai.

  4. “Kas ir mainījies?” – noslēguma aktivitāte, kurā piedalīsies dalībnieki no iepriekšējām aktivitātēm, kur 2 dienu laikā dalībnieki varēs izvērtēt un atskatīties, kas ir mainījies viņu ikdienas rīcībā un dzīves uztverē pēc dalības iepriekšējās aktivitātēs. Dalībnieki viedos video stāstus par savu pieredzi praktiskās darbnīcās.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

Jauniešiem ar ierobežotām iespējām būs ieguvuši savas personības izaugsmi, cēluši pašvērtējumu, iepazinuši līdzcilvēku dzīves situācijas un viņu grūtības, apguvuši jaunas prasmes, iesaistījušies komandas veidošanā, mazinājuši psihoemocionālo spriedzi, saturīgi pavadījuši brīvo laiku ārpus skolas, atgriezušies sabiedrībā kopā ar vienaudžiem. Aktivitātes ietekmēs katru jaunieti individuāli, jo tiks celta pašapziņa, iepazītas stiprās un vājās puses, izveidots ciešāks kontakts savā starpā. Jaunieši būs iepazinuši iespējas, ko piedāvā aktīva līdzdarbošanās sabiedrībās procesos, iespējams izvirzīsies aktīvisti, kas turpinās iesaistīties vietējās aktivitātēs, jo vairs nebūs pašvērtējuma trūkuma spriedzes. Šī projekta aktivitātes ilgtermiņā palīdzēs jauniešiem komunicēt ar sabiedrību izmantojot iegūtās mēdijpratības zināšanas, rosinās jauniešiem iesaistīties jaunatnes darba aktivitātēs, sekmēs viedokļa izpaušanu vietējā sabiedrībā.

bottom of page