top of page

JSPA konference

"Nākamais solis darbā ar jaunatni - ilgtspējai"

2021. Gada konferences tēma - ilgtspēja, kas tika izklāstīta gan ekspertu uzrunās, gan diskutēta praktiskajās darbnīcās. Lieliska iespēja, lai sastaptos un savstarpēji iedvesmotos.

bottom of page