top of page
_vienkarss_bez_laukuma_rgb_bez_fona.jpg

"Kopā,

       Tālāk,

              Plašāk!"

rujienas_logo.png
800px-Naukšēnu_novads_COA.svg.png
800px-Beverīnas_novads_COA.svg.png
800px-Kocēnu_novads_COA.svg.png
800px-Burtnieku_novads_COA.svg.png
800px-Mazsalacas_novads_COA.svg.png
800px-Strenču_novads_COA.svg.png
800px-COA_LV_Valmiera.svg.png

Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Naukšēnu novada pašvaldību, Rūjienas novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Beverīnas novada pašvaldību, Kocēnu novada pašvaldību, Burtnieku novada pašvaldību un Strenču novada pašvaldību no 2020. gada 3. augusta līdz 2021. gada 20. oktobrim īsteno projektu “Kopā, tālāk, plašāk!” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta nr. VP202/1.2-11

 

Projekta mērķis ir izveidot vienotu jaunatnes politikas stratēģiju jaunajā Valmieras novadā, kas apvieno 8 pašvaldības un izveidot jauniešiem pielāgotu digitālu informācijas apmaiņas platformu, kurā tiks apkopota un aktualizēta informācija par pasākumiem, aktivitātēm un iespējām visā jaunā Valmieras novada teritorijā.

Projekta galvenās aktivitātes: Starpnovadu darba grupas veidošana, pieredzes brauciens labās prakses izzināšanā, 8 neformāli pasākumi jauniešiem, iesaistot tos stratēģijas izstrādes procesā, jauniešu anketēšana, 8 tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un institūciju pārstāvjiem, informācijas platformas izveidošana un noslēguma pasākums “Jauniešu diena”.

Projekta mērķa grupa: 8 “jauno” Valmieras novada jaunatnes jomas darbinieki, NVO pārstāvji, ar jaunatnes jomu saistītās institūcijas un jaunieši vecuma grupā no 11-25 gadiem.

Projekta rezultātā: Tiks izstrādāta vienota jaunatnes politikas stratēģija jaunajā Valmieras novadā, kas apvienos 8 esošos novadus. Tiks nodrošināta sistemātiska informācijas apmaiņa jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, pašvaldības institūcijām, NVO pārstāvjiem par aktualitātēm jaunatnes jomā, kā rezultātā jaunieši vairs netiks ierobežoti viena maza novada ietvaros ar informācijas pieejamību.

Projekts norisināsies no 2020. gada 3. augusta līdz 2021. gada 20. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4300,00 EUR, no kurām valsts finansējums sastāda (100,00%) un Valmieras pilsētas pašvaldības priekšfinansējums 10 % apmērā.

Projekta vadītāja: Selga Skrastiņa Valmieras pilsētas pašvaldība, jaunatnes lietu speciāliste.

valstsjaunatnesprogramma-logo_krasains.j
bottom of page